Świetlica

Istnieje możliwość pozostawienia dziecka na sali zabaw. Koszt pozostawienia dziecka bez opieki rodzica na sali zabaw wynosi: 4 zł za każdą rozpoczęta godzinę (+ opłata za wejście na salę zabaw wg cennika) . Pozostawienie dziecka w BAJOKO tylko przy wcześniejszym kontakcie telefonicznym.